ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΝΗΣ  MD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ                                                                      


«Επτά χρόνια εμπειρίας στην μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων στο γόνατο
(mosaicplasty)» Π.Παπαδέλης, Θ.Κουρής, Ι.Μπάμπαλης, Μ.Κυριακίδης, Α.Παγώνας, Β.Πένης,
ΕΕΧΟΤ 2005

«Αντιμετώπιση καταγμάτων και εξαρθρημάτων του πυελικού δακτυλίου με εξωτερική
Οστεοσύνθεση ΄΄Μπομποτά΄΄», Κ.Μπομποτάς, Σ.Αρμπής, Δ.Κοντούλης, Α.Παγώνας,
Β.Πένης, Μ.Κυριακίδης,, ΕΕΧΟΤ  2005, POSTER

«Ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς μετάγγιση αίματος με ειδική μετεγχειρητική αγωγή»,
Κ.Μπομποτάς, Β.Πένης, Γ.Λαμπάκης, Δ.Χαρδαλούμπας, Κ.Μάνος, Μ.Κυριακίδης, 25ο ΟΤΕΜΑΘ 2006

«Αντιμετώπιση καταγμάτων και εξαρθρημάτων του πυελικού δακτυλίου με εξωτερική
Οστεοσύνθεση ΄΄Μπομποτά΄΄», Κ.Μπομποτάς, Σ.Αρμπής, Δ.Κοντούλης, Α.Παγώνας,
Β.Πένης, Μ.Κυριακίδης, 25ο  ΟΤΕΜΑΘ 2006

«Αποτελέσματα στην αυτόλογη μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων γόνατος
(mosaicplasty)»,Π.Παπαδέλης,Θ.Κουρής,Ι.Μπάμπαλης,Μ.Κυριακίδης,Α.Παγώνας,
Β.Πένης,Γ.Λαμπάκης,Δ.Χαρδαλούμπας,Ι.Χ.Σκούρα,
8ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας Ελλάδος, 5ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό
Συνέδριο, Θεσσαλονίκη,2006


«Knee Bone Marrow Oedema in Skiing Trauma» M.Kyriakidis, V.Penis, E.Pananis,
P.Papadelis, XVIII congress S.I.T.E.M.S.H., 2008